Het maken en plaatsen
van zwembadafdekkingenFrançais - English - Español - Nederlands
 Onthaal
 Algemeen
 Producten
 Garantie
 Klantendienst
 Fotogalerij
 Contact
Garantie

De garantie gaat in vanaf de datum van inwerkingstelling. Zij dekt het materiaal, de onderdelen, de werkuren en de verplaatsing binnen de onderstaande termijnen.

DUUR :

Twee jaar op het elektrische materiaal (motor, transformator en bediening). Drie jaar op de lamellen, de riemen en het technische materiaal.

UITSLUITINGEN :

Schade veroorzaakt door het gebrek aan bijvulling of door de slechte werking wegens overmatige of automatische bijvulling. Schade veroorzaakt door onderdompeling van de motor, overspanning of bliksem (elektrisch materiaal). Het breken of de vervorming van de lamellen. Schade door hagel, overstroming, onweer en natuurrampen. De reparatiekosten van een door ons niet-geautoriseerde persoon.

BELANGRIJK :

De garantie moet aan de plaatser overhandigd worden of het aan ons te retourneren gedeelte moet binnen acht dagen teruggestuurd worden om gevalideerd te worden. De geldigheid van de garantie zal via brief bevestigd worden. Voor de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen kan de garantie niet toegepast worden. Om de afdekking correct te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om de gebruiksaanwijzing te lezen die aan u overhandigd zal worden. Bij een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Namen bevoegd.

©Copyright 2024 - Het maken en plaatsen van zwembadafdekkingen - Une création de Wikiwi.be